Infotop

DESPRE NOI

STANDARDE

 • satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a celorlalte părţi interesateasigurarea disponibilităţii resurselor esenţiale pentru stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului integrat de management Calitate –RS –Mediu -SSM
 • conformarea cu legislaţia în vigoare aplicabilă protecţiei mediului, respectării drepturilor fundamentale ale omului şi cea referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă
 • promovarea principiilor dezvoltării durabile, respectiv a celor mai bune practici manageriale
 • acţionarea în folosul umanităţii, încurajând furnizorii şi subcontractorii să adopte principiile protecţiei mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă şi responsabilităţii sociale şi să dezvolte programe pentru a sprijini aceste principii

 • asigurarea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea prevenirii incidentelor SSM şi îmbolnăvirilor profesionale
 • asigurarea măsurilor de control în vederea eliminării /diminuării riscurilor privind securitatea informaţiilor
 • îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului integrat de management având ca ţintă creşterea calităţii serviciilor, în condiţiile responsabilizării sociale, prevenirii poluării mediului înconjurător şi eliminării /reducerii riscurilor cu impact asupra securităţii în muncă şi sănătăţii angajaţilor

OBIECTIVE GENERALE

CALITATE
 • Orientarea către client, prin satisfacerea, anticiparea şi depăşirea aşteptărilor acestuia
 • Creşterea competitivităţii serviciilor prin utilizarea de tehnologii şi echipamente performante
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor
RESPONSABILITATE SOCIALA
 • Conducerea afacerii cu corectitudine, onestitate, integritate şi respect faţă de toate părţile interesate
 • Prevenirea folosirii muncii copiilor, neutilizarea şi descurajarea utilizării muncii forţate, a traficului cu fiinţe umane, a discriminării de orice fel, a practicilor disciplinare şi a comportamentului abuziv
MEDIU
 • Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • Aplicarea măsurilor adecvate pentru prevenirea poluării mediului
SANATATEA şI SECURITATEA IN MUNCA
 • Identificarea, evaluarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea proceselor ce au impact asupra, securităţii şi sănătăţii în muncă şi responsabilităţii sociale
 • Îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă, prevenirea incidentelor /accidentelor, şi asigurarea libertăţii lucrătorilor pentru asociere şi negociere colectivă
CALITATE
 • Asigurarea confidenţialităţii datelor furnizate de clienţi
 • Stabilire măsuri de control pentru diminuarea riscurilor de nivel intolerabil