DESPRE NOI

Renumele brandului INFOTOP se bazează pe un set de principii care reflectă valorile pe care încercăm să le promovăm şi pe care le considerăm a fi responsabilităţile noastre – simplitate, deschidere, inovaţie, dinamism, onestitate. Noua promisiune a mărcii – “Calitate prin Definiţie” – ajută compania în atingerea acestui scop.

SERVICII

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ

CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR

PLANURI PARCELARE

TRASĂRI DE CONSTRUCŢII

CADASTRU DE SPECIALITATE

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ÎN VEDEREA RECONSTITUIRII PROPRIETĂŢII

GIS

STUDIUL COMPORTĂRII ÎN TIMP AL CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE

REŢELE DE SPRIJIN

Studii de caz

Transelectrica

Cadastrul energetic al staţiilor electrice Bucureşti sud,Tulcea vest şi Isaccea

♦ Documentaţii topocadastrale de expropriere a terenurilor ocupate de: LEA220kV Bucureşti Sud-Ghizdaru,LEA 220kV derivaţie Moştiştea,LEA 220kV Ghizdaru-Turnu Măgurele,LEA 400kV Bucureşti Sud-Gura Ialomiţei,LEA 400kV Bucureşti Sud-Pelicanu,LEA 400kV Bucureşti Sud-Slatina,LEA 400kV Bucureşti Sud-CS Călăraşi

♦ Documentaţii topocadastrale a terenurilor ocupate de staţiile electrice Isaccea şi Tulcea Vest(cadastru energetic) LEA 4000kV Lacu Sărat-CET Brăila,LEA 220kV Fileşti-Lacu Sărat,LEA 220kV Focşani Vest-Barboşi,LEA 400kV Isaccea-Smardan,LEA 400kV Smardan-Gutinaş(cadastru energetic)

♦ Documentaţii topocadastrale a terenurilor ocupate de staţiile electrice LEA 220kV Alba – Galceag, LEA 220kV Alba – Sugag,LEA 220kV Fantanele – Gheorghieni,LEA 220kV Iernut – Ungheni,LEA 400kV Darste – Braşov,LEA 400kV Gutinaş – Braşov,LEA 400kV Iernut – Ungheni,LEA 400kV Mintia – Sibiu

♦ Documentaţii topocadastrale a terenurilor ocupate de staţiile electrice LEA 220kV Stejaru – Gheorghieni,LEA 400kV Brazi Vest – Darste

Electrica s.a.

Documentaţii topografice pentru lucrările de proiectare a LEA 110kV CET Brazi-Teleajen,LEA 110 kV Ploieşti Nord Văleni-Scăieni

♦ Documentaţii topografice pentru lucrările de proiectare a LEA 110kV Movileni-Tecuci

♦ Reţele de îndesire şi ridicare traversări LEA peste ape curgătoare

ISPE

Elaborarea de documentaţii topografice pentru lucrările de proiectare a LEA 400kV ZL Galaţi – Smardan, LEA 400kV Gutinaş-Smardan

CFR

Documentaţii topografice pentru obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în domeniul privat conform HGR 834/1991 pentru staţiile din Buzău şi Prahova

♦ Documentaţie de înscriere în cartea funciară a staţiilor din Buzău, Prahova, Brăila, Galaţi, Tecuci, Vrancea

Petrom

Documentaţie cadastrală tehnică pentru reglementarea cadastrală a terenurilor aferente obiectivelor petroliere

♦ Documentaţie cadastrală tehnică pentru înscriere în cartea funciară a sondelor din judeţele Brăila şi Galaţi

♦ Colectarea,prelucrarea şi conversia măsurătorilor cadastrale, respectiv măsurătorilor geografice pentru suprafeţe şi lungimi aferente pentru parcuri, sonde, drumuri şi conducte în format GIS

APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Brăila

Servicii de măsurători terestre pentru controlul pe teren al cererilor de sprijin pe suprafaţa în judetele Vaslui şi Brăila

Romanian CAA

Documentaţii tehnice de poziţionare WGS84 necesare pentru amplasarea turbinelor eoliene,stilpilor anemometrici şi a turnurilor de comnunicaţii în judeţele Galati, Vrancea, Iaşi, Constanţa

♦ Documentaţii tehnice de poziţionare WGS84 necesare pentru amplasarea centralei eoliene Macin 1, Tulcea

Primăria Luncaviţa

Primăria Luncaviţa – Reambulare topografică pentru reactualizare PUG comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea (bază de date topografică şi cadastrală încluzand curbe de nivel, aplicaţie GIS de management urbanistic)

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Sistem de Evidenţă şi Monitorizare a Ocupării şi Utilizării Cimitirelor din cadrul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane – GIS (cartografiere zone urbane, topografie, cartografie digitală, cadastru, colectare şi colaţionare de date, programare software de aplicaţie)

Brăila

Studii topografice pentru zona aeroport Vădeni

♦ Documentaţie cadastrală necesară înscrierii în cartea funciară a lacului Blasova

♦ Documentaţie de înscriere în cartea funciară a aeroportului Ianca

♦ Studii topografice pentru zona Zăton

♦ Lucrări geodezice zona Zagna-Vădeni

♦ Cadastru imobiliar-edilitar pentru zonele Ianca, Gemenele, Romanu, Insurăţei

SC INFOTOP SRL

Radu S Campiniu,nr 1
Braila, Braila, 810003
Romania
Telefon: 0239611127
Email: office@infotop.ro