Infotop

SERVICIILE NOASTRE

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Beneficiind de experienţa vastă a persoanelor autorizate de ANCPI şi a aparaturii performante de măsurare, firma noastră va stă la dispoziţie cu servicii prompte şi de calitate în domeniul cadastrului şi topografiei. Executăm documentaţii topo-cadastrale pentru obţinerea unui număr cadastral, necesare pentru înscrierea în Cartea Funciară, pentru toate tipurile de imobile, atât în intravilan cat şi în extravilan. Colectivul nostru este format din experţi în domeniul cadastrului, autorizaţi de Oficiul Naţional de Cadastru Geodezie şi Cartografie Bucureşti, astfel ca totul se petrece într-un mod rapid şi profesionist.

Printre tipurile de lucrări pe care le putem executa se numără: documentaţii topo-cadastrale pentru intabularea dreptului de proprietate, a dreptului de concesiune, planuri de situaţie: PUZ, PUD, dezmembrări, alipiri, expertize topografice, ridicări topografice necesare executării proiectelor diverselor investiţii (construcţii, amenajări, restructurări), etc.

Am realizat peste lucrări pentru mai mult de beneficiari, atât persoane fizice cat şi firme private sau Instituţii.

TRASĂRI DE CONSTRUCŢII

Datorită faptului ca beneficiem de experienţă vastă a persoanelor autorizate de ANCPI şi a aparaturii performante de măsurare, firma noastră a realizat o multitudine de servicii prompte şi de calitate în domeniul topografiei inginereşti.

Firma noastră oferă servicii de marcarea reţelei topografice a şantierului, trasare a contururilor clădirilor în interiorul complexului, trasarea axelor şi punctelor de elevaţie ale proiectului, măsurători şi determinări pentru calcularea volumelor de excavaţie, nivelment de înalta precizie sau trasări terenuri – transpunerea pe teren a limitelor de proprietate.

CADASTRU DE SPECIALITATE

Firma INFOTOP oferă servicii de cadastru de specialitate, implementarea de diferite baze de date. În acelaşi timp, firma noastră reuşeşte să păstreze o clientelă variată, fiind întotdeauna atentă la nevoile acesteia.

Firmă noastră a realizat lucrări de cadastru rutier, cadastru agricol şi cadastru energetic pentru 3 sucursale CNTEE TRANSELECTRICA SA: Bucureşti, Constanţa şi Sibiu.

Lucrările au fost realizate în conformitate cu Ordinul nr. 1645/CP 2393/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic.

CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR

Cadastrul de specialitate în domeniul imobiliar-edilitar este un subsistem de evidenţă şi de inventariere sistematică a tuturor bunurilor imobile din intravilanul localităţilor, sub aspect tehnic şi economic, cu respectarea normelor tehnice şi a datelor de bază din cadastrul general, privind suprafaţa, categoria de folosinţă şi proprietarul. Băncile de date urbane reprezintă sistemul informaţional care are la bază datele din cadastrul imobiliar-edilitar şi din alte sectoare de activitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale localităţilor, în corelare cu programele de dezvoltare ale administraţiilor locale, la toate nivelurile.

Potrivit noilor reglementări, cadastrele de specialitate sunt redefinite ca sisteme informaţionale specifice domeniilor de activitate, respectiv, conform art.67 din Legea nr.7/1996, republicată, se precizează ca sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate se realizează de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile respective.S.C. INFOTOP are în prezent în execuţie mai multe lucrări de cadastru imobiliar edilitar în judeţele Brăila şi Galaţi.

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ÎN VEDEREA RECONSTITUIRII PROPRIETĂŢII

În aplicarea prevederilor legii nr. 1/2000, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate.

Identificarea imobilelor se poate face cu ajutorul martorilor, prin deplasare la faţa locului, pe baza unor planuri vechi, prin suprapunere pe unele limite comune.

La confruntarea suprafeţei de teren determinate cu aceea existenta în acte, în cazul în care se constată diferenţe, acestea vor trebui foarte bine motivate (exemplu: acte care n-au planuri anexă, documente de vânzare – cumpărare care nu au fost întocmite cu precizările necesare asupra limitelor exacte ale proprietăţii).Identificarea unei foste proprietăţi depinde fundamental de actele existente.

GIS

În acest moment există tendinţa de a lega aceste date textuale, păstrate în bazele de date, de elementele vizuale pe care le descriu. Astfel de legături pot fi gestionate cu ajutorul aplicaţiilor GIS, care în statele dezvoltate au luat un mare avânt. La noi, aplicaţiile GIS beneficiază de o piaţă în formare, cu un mare potenţial, datorat cererii din ce în ce mai mare de informaţii precum şi necesitatea luării deciziilor în timp real cu care se confruntă atât managerii unităţilor economice cât şi reprezentanţii administraţiei publice locale şi centrale.

-Aplicaţie Stabilire Impozite pe Clădiri şi Terenuri

-Aplicaţie Administrare Cimitire

S.C. INFOTOP are capacitatea de a realiza şi a finalizat o multitudine de astfel de proiecte, cu aplicaţii din cele mai diverse, cum ar fi administrarea în următoarele domenii: cadastru, reţele de transport( drumuri, căi ferate), reţele de telecomunicaţii, terenuri agricole, conducte magistrale de transport (gaz metan, ţiţei),linii electrice sau fond forestier. Aplicaţiile GIS pot fi de asemenea folosite pentru generarea de scenarii în diverse domenii, cum ar fi: evoluţia demografică, consecinţele catastrofelor naturale, urmărirea şi evidenţierea zonelor poluate sau traficul urban şi interurban.

PLANURI PARCELARE

S.C. INFOTOP poate realiza planuri parcelare digitale. Acestea sunt obţinute pe baza titlurilor de proprietate digitale emise în temeiul Legilor nr. 18/1991, nr. 1/2000, nr. 169/1997 şi nr. 247/205 precum şi a altor documente cadastrale, pe baza unor aplicaţii de concepţie proprie.

REŢELE DE SPRIJIN

Reţelele geodezice de îndesire şi ridicare sunt realizate astfel încât să asigure densitatea de puncte necesare pentru executarea lucrărilor care apar în domeniul cadastrului, geodeziei sau fotogrammetriei (în cazul unei reţele de reperaj fotogrammetric).

Materializarea pe teren a punctelor se face, funcţie de configuraţia terenului, acoperirea lui şi densitatea lui, asigurându-ne că din fiecare punct materializat se vor asigura vizibilităţi către cel puţin două puncte din reţeaua geodezică de îndesire şi ridicare sau din reţeaua geodezică de sprijin.

STUDIUL COMPORTĂRII ÎN TIMP AL CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE

INFOTOP are o vastă experienţă în servicii de consultanţă pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice. Am realizat lucrări de supravegherea comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice de la barajele Rusănesti.

SERVICII

INFOTOP are o vastă experienţă în servicii de cadastru imobiliar şi edilitar, topografie, geodezie şi GIS acumulata în urma lucrări de anvergura care au constituit o sursă de formare şi învăţare pentru specialiştii noştri.

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Beneficiind de experienţa vastă a persoanelor autorizate de ANCPI şi a aparaturii performante de măsurare, firma noastră va stă la dispoziţie cu servicii prompte şi de calitate în domeniul cadastrului şi topografiei. Executăm documentaţii topo-cadastrale pentru obţinerea unui număr cadastral, necesare pentru înscrierea în Cartea Funciară, pentru toate tipurile de imobile, atât în intravilan cat şi în extravilan. Colectivul nostru este format din experţi în domeniul cadastrului, autorizaţi de Oficiul Naţional de Cadastru Geodezie şi Cartografie Bucureşti, astfel ca totul se petrece într-un mod rapid şi profesionist.

Printre tipurile de lucrări pe care le putem executa se numără: documentaţii topo-cadastrale pentru intabularea dreptului de proprietate, a dreptului de concesiune, planuri de situaţie: PUZ, PUD, dezmembrări, alipiri, expertize topografice, ridicări topografice necesare executării proiectelor diverselor investiţii (construcţii, amenajări, restructurări), etc.

Am realizat peste lucrări pentru mai mult de beneficiari, atât persoane fizice cat şi firme private sau Instituţii.

TRASĂRI DE CONSTRUCŢII

Datorită faptului ca beneficiem de experienţă vastă a persoanelor autorizate de ANCPI şi a aparaturii performante de măsurare, firma noastră a realizat o multitudine de servicii prompte şi de calitate în domeniul topografiei inginereşti.

Firma noastră oferă servicii de marcarea reţelei topografice a şantierului, trasare a contururilor clădirilor în interiorul complexului, trasarea axelor şi punctelor de elevaţie ale proiectului, măsurători şi determinări pentru calcularea volumelor de excavaţie, nivelment de înalta precizie sau trasări terenuri – transpunerea pe teren a limitelor de proprietate.

CADASTRU DE SPECIALITATE

Firma INFOTOP oferă servicii de cadastru de specialitate, implementarea de diferite baze de date. În acelaşi timp, firma noastră reuşeşte să păstreze o clientelă variată, fiind întotdeauna atentă la nevoile acesteia.

Firmă noastră a realizat lucrări de cadastru rutier, cadastru agricol şi cadastru energetic pentru 3 sucursale CNTEE TRANSELECTRICA SA: Bucureşti, Constanţa şi Sibiu.

Lucrările au fost realizate în conformitate cu Ordinul nr. 1645/CP 2393/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic.

CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR

Cadastrul de specialitate în domeniul imobiliar-edilitar este un subsistem de evidenţă şi de inventariere sistematică a tuturor bunurilor imobile din intravilanul localităţilor, sub aspect tehnic şi economic, cu respectarea normelor tehnice şi a datelor de bază din cadastrul general, privind suprafaţa, categoria de folosinţă şi proprietarul. Băncile de date urbane reprezintă sistemul informaţional care are la bază datele din cadastrul imobiliar-edilitar şi din alte sectoare de activitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale localităţilor, în corelare cu programele de dezvoltare ale administraţiilor locale, la toate nivelurile.

Potrivit noilor reglementări, cadastrele de specialitate sunt redefinite ca sisteme informaţionale specifice domeniilor de activitate, respectiv, conform art.67 din Legea nr.7/1996, republicată, se precizează ca sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate se realizează de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile respective.S.C. INFOTOP are în prezent în execuţie mai multe lucrări de cadastru imobiliar edilitar în judeţele Brăila şi Galaţi.

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ÎN VEDEREA RECONSTITUIRII PROPRIETĂŢII

În aplicarea prevederilor legii nr. 1/2000, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate.

Identificarea imobilelor se poate face cu ajutorul martorilor, prin deplasare la faţa locului, pe baza unor planuri vechi, prin suprapunere pe unele limite comune.

La confruntarea suprafeţei de teren determinate cu aceea existenta în acte, în cazul în care se constată diferenţe, acestea vor trebui foarte bine motivate (exemplu: acte care n-au planuri anexă, documente de vânzare – cumpărare care nu au fost întocmite cu precizările necesare asupra limitelor exacte ale proprietăţii).Identificarea unei foste proprietăţi depinde fundamental de actele existente.

GIS

În acest moment există tendinţa de a lega aceste date textuale, păstrate în bazele de date, de elementele vizuale pe care le descriu. Astfel de legături pot fi gestionate cu ajutorul aplicaţiilor GIS, care în statele dezvoltate au luat un mare avânt. La noi, aplicaţiile GIS beneficiază de o piaţă în formare, cu un mare potenţial, datorat cererii din ce în ce mai mare de informaţii precum şi necesitatea luării deciziilor în timp real cu care se confruntă atât managerii unităţilor economice cât şi reprezentanţii administraţiei publice locale şi centrale.

-Aplicaţie Stabilire Impozite pe Clădiri şi Terenuri

-Aplicaţie Administrare Cimitire

S.C. INFOTOP are capacitatea de a realiza şi a finalizat o multitudine de astfel de proiecte, cu aplicaţii din cele mai diverse, cum ar fi administrarea în următoarele domenii: cadastru, reţele de transport( drumuri, căi ferate), reţele de telecomunicaţii, terenuri agricole, conducte magistrale de transport (gaz metan, ţiţei),linii electrice sau fond forestier. Aplicaţiile GIS pot fi de asemenea folosite pentru generarea de scenarii în diverse domenii, cum ar fi: evoluţia demografică, consecinţele catastrofelor naturale, urmărirea şi evidenţierea zonelor poluate sau traficul urban şi interurban.

PLANURI PARCELARE

S.C. INFOTOP poate realiza planuri parcelare digitale. Acestea sunt obţinute pe baza titlurilor de proprietate digitale emise în temeiul Legilor nr. 18/1991, nr. 1/2000, nr. 169/1997 şi nr. 247/205 precum şi a altor documente cadastrale, pe baza unor aplicaţii de concepţie proprie.

REŢELE DE SPRIJIN

Reţelele geodezice de îndesire şi ridicare sunt realizate astfel încât să asigure densitatea de puncte necesare pentru executarea lucrărilor care apar în domeniul cadastrului, geodeziei sau fotogrammetriei (în cazul unei reţele de reperaj fotogrammetric).

Materializarea pe teren a punctelor se face, funcţie de configuraţia terenului, acoperirea lui şi densitatea lui, asigurându-ne că din fiecare punct materializat se vor asigura vizibilităţi către cel puţin două puncte din reţeaua geodezică de îndesire şi ridicare sau din reţeaua geodezică de sprijin.

STUDIUL COMPORTĂRII ÎN TIMP AL CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE

INFOTOP are o vastă experienţă în servicii de consultanţă pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice. Am realizat lucrări de supravegherea comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice de la barajele Rusănesti.

Our Company Values

Creator of quality designs and thinker of fresh ideas.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

A Little Of Our Story

We were simply born to paint pixels for a living

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

See Our Story